دستگاه تست کنترل برقگیر

این دستگاه که به همت کارشناسان شرکت فن آوران طراحی و ساخته شده است، دارای طراحی الکترونیکی داخلی مبتنی بر میکروکنترلر می باشد.
این دستگاه متناسب با رنج های مختلف پالسهای خروجی را تولید میکند که میتواند نموراتورهای کنترهای برقگیر را در رنج وسیعی تحریک و به نوعی با این عمل آنها را تست کند.

 دستگاه مذکور دارای مشخصات زیر می باشد:

·         تحریک تعداد عملکرد برقگیر (نموراتور کنتور)

·         دارای عملکرد کنترلی اعمال پالس مبتنی بر میکروکنترلر

·         دارای سه رنج خروجی با توجه به تحریک نموراتور کنتور برقگیر مورد تست

·         دقت بالا با توجه به زمان و مقدار تحریک مورد نیاز دارای نشانگر وضعیت تست

 

با توجه به اینکه در تحلیل و مانیتورینگ برقگیرها که متکی بر تعداد عملکرد سالیانه هستند بایستی از صحت عملکرد کنتور برقگیرها اطمینان حاصل کنیم، تست دوره ای کنتورهای برقگیر بسیار مهم و حیاتی است که در این حین شناسایی و تعویض کنتورهای برقگیرمعیوب میتواند نتایج تحلیلی عملکرد برقگیرها را به واقعیت نزدیک کند و با شناسایی به موقع برقگیرهای معیوب و همچنین بهینه سازی آنها در صورت نیاز از صدمه دیدن تجهیزات گران قیمت همچون ترانسفورماتورها، ژنراتورها، بریکرها و تجهیزات نصب شده اطراف برقگیرها جلوگیری کرده و از خروج بدون برنامه خطوط، نیروگاه ها و ... که هزینه هایی بالغ بر میلیاردها تومان را در بر میگیرد جلوگیری کند.