اعلانات

حضور مدیر کل دفتر فنی و نظارت شبکه های انتقال توانیر در شرکت فن آوران

1398/12/04

با دعوت مدیریت محترم عامل شرکت فن آوران انرژی طوس ، جناب آقای مهندس جهانی از مدیریت محترم کل دفتر فنی و نظارت شبکه های انتقال توانیر ، آقای دکتر علیپور ، جلسه ای ویژه در محل شرکت و در تیرماه  برگزار گردید . 
در این جلسه آقای دکتر علیپور ، آقای مهندس جعفری و آقای دکتر آرانی از شرکت توانیر، جناب آقای مهندس سویزی ، آقای مهندس کامل و آقای دکتر صادق پور از شرکت برق منطقه ای خراسان و نیز  مدیران محترم شرکت آذرخش ، پویا پژوهش و طلیعه شرق حضور داشتند . 
مباحث مختلفی از قبیل ساختار جدید گروه مهام شرق ، شرکت آذرخش و خصوصا شرکت فن آوران انرژی طوس  به عنوان اولویت اصلی و ویژه  مطرح گشت و نتایج مثبتی در پی داشت .

همچنین بازدیدهای مختلفی از مجموعه فن آوران انرژی طوس و نیز شرکت پویا پژوهش و نیک اندیشان نیز در بعد از ظهر صورت پذیرفت .