اعلانات

بازدید معاونت محترم بهره برداری و مدیر دفتر فنی برق منطقه ای خراسان از شرکت فن آوران انرژی طوس

1398/12/04

در جلسه و بازدید معاونت محترم بهره برداری، آقای مهندس موسوی و مدیر محترم دفتر فنی، آقای مهندس کامل از محل شرکت فن آوران انرژی طوس با حضور مدیر عامل آقای مهندس جهانی و سایر مدیران امور موارد ذیل به اختصار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


۱. معرفی‌ و تشریح مجموعه
۲. بیان برخی مشکلات و دغدغه های مابین کارفرما و پیمانکار و تلاش برای رفع آنها
۳. بازدید از برخی انبارها ، تجهیزات و آزمایشگاهها